VĂN BẢN MỚI

97/TB-UBND

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TH, MN NĂM 2022

Lượt xem:195 | lượt tải:0

84/KH-UBND

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG GV TH,MN NĂM 2022

Lượt xem:412 | lượt tải:17

04/2021/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG GD

Lượt xem:211 | lượt tải:99

2677/SGD&ĐT-TCCB

TRIEN KHAI MODUL1, 4 CHO GV TIENG ANH

Lượt xem:487 | lượt tải:0

HD/1/PL

CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM”

Lượt xem:619 | lượt tải:0

NĂM HỌC 2022 -2023

Thứ năm - 13/10/2022 17:03
NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022-2023
Hội nghị viên chức - Người lao động.
Hội nghị viên chức - Người lao động.

PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU
 TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN HẢI 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số      /KH-THDH                                                                                                          Diễn Hải, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 
NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 – 2023

 
Căn cứ văn bản Số: 678 /PGD&ĐT-TH V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu  học năm học 2022-2023 của phòng giáo dục và đào tạo Huyện Diễn Châu. 
Căn cứ vào kết quả đạt được từ năm học 2021 - 2022 và tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2022 – 2023;
Trường Tiểu học Diễn Hải trình bày dự thảo triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 như sau:
II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2022 – 2023.
1.Đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương
Diễn Hải có diện tích đất tự nhiên hơn 520 ha, có chiều dài bám biển 2,7 km. Dân cư được phân bố trên 6 xóm. Xã chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân người dân 42,069 triệu đồng/năm. Ba trường học đạt chuẩn Quốc gia, KĐCL cấp độ 3 trong đó trường TH đạt CQG mức độ 2. HS đi học quãng được xa nhất là 1km.
2.   Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 2022 –  2023
*Về học sinh:
Học sinh ngoan, tích cực học tập và rèn luyện, hăng say các hoạt động.
Kết quả năm học 2021– 2022 đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.
 Học sinh được ưu tiên mọi nguồn lực để được học 2 buổi/ngày.
          *Về đội ngũ: Cán bộ quản lí nhiệt tình, năng động, sáng tạo dám nghĩ, dám làm, không ngại khó khăn, không ngại đổi mới. Có tầm nhìn chiến lược trong công tác xây dựng kế hoạch, biết quy tụ và phát huy được năng lực và trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của tập thể trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục. Có kinh nghiệm quản lí nhiều năm.
GV có trình độ đào tạo chuẩn (trình độ Đại học); 36/38(94,7% ), tuổi bình quân 40. 29/38 giáo viên từng đạt giáo viên dạy giỏi hoặc GV chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở.
Trường có các giáo viên được đào tạo chính quy về môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, tiếng Anh, nên thuận lợi cho việc bố trí dạy học các môn học này một cách chủ động và hiệu quả.
. Đội ngũ giáo viên nhà trường tâm huyết với nghề nghiệp, tích cực, tự giác trong mọi lĩnh cực, không ngại khó. Cống hiến hết mình cho giáo dục, cho nhà trường.
*Về Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
-Cảnh quan, khuôn viên nhà trường được đầu tư xây dựng khang trang, quy hoạch hợp lí, thân thiện thực sự tạo hứng thú cho GV và HS thích đến trường và đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia các hoạt động giáo dục. Có hệ thống sân chơi, bãi tập đảm bảo đủ diện tích theo quy định.
-Trường có hệ thống máy tính được kết nối Intenet để truy cập thông tin và phục vụ cho hoạt động giáo dục. Các điều kiện CSVC nhà trường cơ bản đáp ứng để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo chương trình đổi mới GDPT.
- Thiết bị dạy học: Cơ bản đầy đủ các thiết bị tối thiểu. Khối 1,2 đã xây dựng được tủ thiết bị dùng chung trong lớp học của cả học sinh vì vậy kinh phí phụ huynh khi mua đồ dùng tiết kiệm được rất nhiều.
3.2. Khó khăn ảnh hưởng đến công tác dạy học và giáo dục:
*Về học sinh:

 • Tỉ lệ học sinh khá đông, trung bình 36,5; khối lớp 1,2,3 trên 37 em cho nên ảnh hưởng đến việc quan tâm tận từng học sinh trong 1 tiết học của giáo viên.

Toàn trường có 5  học sinh khuyết tật học hòa nhập nhiều loại khuyết tật khác nhau nên trong quá trình tổ chức dạy học, giáo viên còn gặp nhiều khó khăn, kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp rất hạn chế. Có 80  học sinh có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, 30 em mồ côi hoặc không có bố, 75 em hộ cận nghèo, nhiều gia đình bố mẹ đi làm ăn xa gửi con ở nhà cho ông bà, chú bác hoặc anh chị, thiếu sự quan tâm cả vật chất lẫn tinh thần từ phía gia đình nên học sinh còn gặp khó khăn trong học tập.
Dịch bênh Covid kéo dài nhiều năm cho nên lượng kiến thức mức độ 3,4 bị hạn chế nhiều.
*Về đội ngũ:
Nhân viên thiếu 02 người; giáo viên biên chế thiếu 08 người phải tự tìm nguồn để hợp đồng. Vẫn còn 2 giáo viên biên chế không đạt chuẩn.
* Về CSVC, TBDH:
Hiện tại chỉ có đủ phòng cho phòng học văn hóa và 1 phòng tin, còn lại các phòng bộ môn  không có. (Thiếu 11 phòng). Nhà vệ sinh không đủ diện tích (1100 người/50m vuông). Sân chơi bãi tập đủ diện tích song trang thiết bị chưa đầy đủ và chưa mang tính hiện đại.
- Không có nguồn kinh phí được cấp riêng để trang bị thiết bị, đồ dùng dạy học nên việc trang bị còn rất hạn chế.
III. NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 - 2023  
1.Nhiệm vụ chung:
Tiếp tục xây dựng trường học hạnh phúc, tiếp cận mô hình trường học tiên tiến theo xu hướng  hội nhập quốc tế; quyết tâm phấn đấu phát triển các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng cấp độ 3 đủ tiêu chuẩn công nhận lại vào cuối năm học. Đem đến cho học sinh môi trường học tập tươi đẹp nhất tạo điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện trong niềm vui và hạnh phúc.
2.Chỉ tiêu phấn đấu:
        2.1. Tập thể:
- Tập thể lao động xuất sắc
          - Công đoàn :  Xuất sắc.            
- Liên đội     :  Liên đội mạnh tiêu biểu..
- Phổ cập giáo dục:  Đạt Tiêu chuẩn Phổ cập GD Tiểu học: Mức độ  3
- Thư viện: Xây dựng mô hình thư viện Room To Read ngoài trời.
- Các cuộc vận động và phong trào thi đua: đạt xuất sắc
- Trường Tiểu học đẹp: Xuất sắc; 50% lớp học hạnh phúc; 01 lớp học tiếp cận mô hình lớp học tiên tiến hội nhập quốc tế.
-Công nhận lại chuẩn Quốc gia mức độ 2; KĐCL mức độ 3.
2.2.Học sinh:
Lớp 1,2,3:

TT

Nội dung

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

 

 

SL

TL

SL

TL

SL

TL

1

Hoàn thành xuất sắc

 

25%

 

25%

 

25%

2

Hoàn thành tốt

 

30%

 

30%

 

30%

3

Hoàn thành

 

40%

 

40%

 

40%

4

Chưa hoàn thành

 

0

 

0

 

0

 

 

Danh hiệu Khen thưởng

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

 

 

SL

TL

SL

TL

SL

TL

1

Học sinh Xuất sắc

 

25%

 

25%

 

25%

2

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

 

30%

 

30%

 

30%

3

Khen thưởng đột xuất

 

2%

 

2%

 

2%

4

Đề nghị cấp trên khen thưởng

12

5%

12

5%

12

5%

5

Gửi thư khen

2

1%

2

1%

2

1%

3

Hoàn thành chương trình lớp học

 

 

 

1

Hoàn thành

100%

100%

100%

2

Chưa hoàn thành

0

0

0

*. Lớp 3,4,5

 

Nội dung

Lớp 4

Tỷ lệ

Lớp 5

Tỷ lệ

1

Khen thưởng cuối năm học

SL

TL

SL

TL

2

 Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

25%

 

25%

3

Học sinh có thành tích vượt trội trong năm học

 

30%

 

30%

4

Học sinh có thành tích đặc biệt được nhà trường xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng

12

5%

10

 

 

Hoàn thành chương trình lớp học

 

 

 

 

1

Hoàn thành

233

100%

202

100%

2

Chưa hoàn thành

0

0

0

0

(Mỗi giáo viên phấn đấu có 2  HSG cấp Huyện trở lên: GV dạy Tiếng Việt có cuộc thi TNTV; GV tiểu học có HSG TNTT;  GV Tiếng anh k5 Toán TTT, Olympic, Sân chơi; GVNK dựa vào kết quả tham gia các hội thi cấp trên tổ chức). Ngoài ra GV nào cho HS tham gia các sân chơi khác như IOE; giải toán qua mạng, giải toán qua thư, toán Timo... được công nhận các cấp cũng được tính vào chỉ tiêu.
2.3. Đội ngũ CB,GV,NV:
 

Thi đua khen thưởng

Phân loại CB,CC,VC

Xếp loại chuẩn NN

BDTX

CSTĐ: 4, Tỉnh 1

HTXSNV: 20%

Tốt: 60%

    Giỏi 60%

GVDGH: 3
GVDGT: 2 (Mỗi tổ 1 người)

HTT NV: 80%

Khá: 40%

    Khá: 40%

SKKN: Bậc 4: 1, bậc 3: 6

HTNV: 0

Đạt: 0

 

LĐTT: 70%

Không HTNV:0

Chưa đạt: 0

 

2.4. CSVC, TB dạy học:
-Tiếp tục tham mưu UBND xây dựng thêm 18 phòng học mới , nhà vệ sinh, sân bóng, nhà đa năng.
-Vận động tài trợ, mua sắm các hạng mục như sau:

 1.  

Nội dung

Dự tính

 1.  

Sửa lại 7 phòng nhà cấp 4 làm phòng học cho học sinh

 1.  

 1.  

Thông phòng kế toán + đội thành phòng học

 1.  

 1.  

Sửa mái nhà đa năng200m2 để học các bộ môn.

 1.  

 1.  

Mua bàn ghế học sinh ( 40 bộ x 1500 000/ bộ )

 1.  

 1.  

Thay mặt 60 bộ bàn ghế đã hỏng.

 1.  

 1.  

Mua 1 tivi, 10 máy tính bàn

 1.  

 1.  

Sửa chữa máy tính phòng tin, hệ thống mạng internét

 1.  

 1.  

Nâng cấp, sửa chữa hệ thống điện.

 1.  

 1.  

Mua 6 tủ thiết bị lớp 1 ( 6 x 4000 000đ/ cái )

 1.  

 1.  

Mua 6 bảng lớp 1 ( 6 x 3 000 000đ/ cái )

 1.  

 

 

 1.  

2.5. Các cuộc thi:
Đối với học sinh:
-Olympic Toán tuổi thơ: 100% học sinh dự thi đạt giải cấp Huyện, phấn đấu 01 em cấp Tỉnh.
-Trạng nguyên Tiếng Việt: 100% số lớp có học sinh tham gia thi các cấp. Mỗi lớp có ít nhất 02 em đạt cấp Tỉnh, toàn trường có 01 em tham gia thi cấp Quốc gia.
- Sáng tạo khoa học: Có 01 sản phẩm dự thi cấp Tỉnh
-Tin học trẻ: 02 em tham gia và đạt giải.
- Đại sứ văn hóa đọc: Có học sinh tham gia.
- Hội khỏe Phù đổng: Tham gia đầy đủ các môn, phấn đấu 6 em giỏi Huyện, 03 em giỏi câp Tỉnh (Môn bơi lội và điền kinh)
- Giải toán tuổi thơ qua thư, qua mạng: 100% số lớp có học sinh tham gia.
- Tham gia sân chơi tiếng anh do đài Truyền hình Nghệ An  tổ chức: 02em (Khối 5); Olimpic Tiếng Anh: Khối 3,4. Điều kiện đặt hàng cho các trung tâm.
- Có 04 học sinh tham gia kì thi đánh giá năng lực Toefl.
Đối với giáo viên:
- Thi GVCN giỏi cấp trường: 100% giáo viên chủ nhiệm tham gia.
-Thi GVDG cấp huyện: 03 người
-Thi GVDG cấp Tỉnh: 02 người
2.6. Các phong trào thi đua:
*CN-GV-NV:
- Phong trào thi đua "Dạy tốt học tốt"
        - Phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”
        - Phong trào thi đua 2 giỏi "Giỏi việc trường đảm việc nhà"
*Học sinh:
-Thi đua học tốt
-Thi đua Giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
-Thi đua “Vì em xứng đáng”.
-Thi đua xây dựng lớp học thân thiện.
3. Thực hiện chương trình dạy học:
3.1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục theo quy định:
a) Thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1,2,3.
b) Thực hiện Chương trình GDPT 2006 đối với lớp 4,5
3.2. Thực hiện chương trình phát triển nhà trường
2.1.Các môn học tăng cường theo nhu cầu người học.
Nhà trường căn cứ vào nhu cầu, sở thích của học sinh, trên cơ sở thống nhất, tự nguyện tham gia của học sinh, cha mẹ học sinh và các điều kiện đảm bảo của nhà trường để tổ chức các hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày đảm bảo an tòan, hiệu quả đúng mục tiêu đề ra, cụ thể.
-Tiếng anh tăng cường
-Tiếng anh toán
-Kĩ năng sống
-GD Stem khối 4,5.
-Các Câu lạc bộ: Võ thuật, bơi lặn, Olympic Tiếng anh; Toán tuổi thơ, Earobic…
3.3. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa: Theo các chủ điểm của từng tháng.
 
V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Truyền thông về giáo dục.
Tiếp tục tăng cường truyền thông nội bộ bảo đảm các chủ trương đổi mới, quy định của ngành đến từng cán bộ, GV và nhân viên trong trường.
-Phối hợp với ban văn hóa, các ban ngành địa phương để tuyên truyền đến nhân dân chủ trương của ngành và của nhà trường về chương trình GDPT 2018. Tuyên truyền mô hình trường tiểu học tiên tiến hội nhập Quốc tế.
-Sử dụng trang thông tin Website của nhà trường một cách có hiệu quả.
- Thường xuyên viết và đưa tin, bài về các hoạt động của trường, của ngành, nhất là các hoạt động đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, các tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để tạo sự lan tỏa, khích lệ các thầy, cô giáo, các em học sinh phấn đấu vươn lên trên một số trang mạng xã hội như facebook của công đoàn Diễn Châu, giáo dục Diễn Châu, Chúng tôi là giáo viên tiểu học…
2. Phát triển đội ngũ nhà giáo
2.1. Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ nhà giáo:
-Bồi dưỡng để đạt chuẩn: Động viên 1 đồng chí chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo tham gia học để nâng cao trình độ chuẩn.
-Bồi dưỡng thường xuyên: 100% giáo viên, QL tham gia cập nhật đạt kết quả tốt.
- Bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu của chương trình và sách giáo khoa chương trình GĐPT 2018: Bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 1,2,3 và lớp 4 chuẩn bị cho năm sau.
Động viên giáo viên sử dụng các hình thức, phương pháp dạy học tích cực.
Sử dụng không gian trong và ngoài lớp học, trong và ngoài nhà trường để dạy học và GD học sinh.
- Khuyến khích GV vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT2018. Áp dụng hoạt động giáo dục STEM chủ yếu cho lớp 4,5 trong GDTH nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.
- Ứng dụng CNTT trong các cuộc thi của học sinh.
2.3. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn:
Tùy vào tình hình thực tế của chủ đề, của nhà trường, của từng khối lớp, từng môn học giáo viên có thể đề xuất nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn, Tổ trưởng báo cáo nội dung sinh hoạt, thời gian sinh hoạt để nhận sự hướng dẫn của chuyên môn nhà trường, từ đó tổ chức sinh hoạt. Không bắt buộc thời gian phải 1 buổi cố định mà có thể đột xuất hoặc định kì, thời lượng tùy thuộc vào tính chất của cuộc họp. Các nội dung chủ yếu như sau:
-Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.
- Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề
- Sinh hoạt chuyên môn dựa trên hoạt động học tập của học sinh
3. Nâng cao hiệu quả phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học.
a) Thực hiện linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
Thực hiện linh hoạt phương pháp, hình thức, kỹ thuật tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đặc biệt là đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trên lớp học; tăng cường tổ chức thực hành trải nghiệm, tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục địa phương, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.
Tiếp tục áp dụng các thành tố tích cực mô hình trường học mới phù hợp; tiếp tục thực hiện dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học môn Tự nhiên-Xã hội, Khoa học, dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới; Học thông qua chơi, vận dụng phương pháp “Sơ đồ tư duy”, dạy học theo Dự án vào tổ chức dạy học một số môn học phù hợp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo tổ chuyên môn trong trường và cụm trường; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học.
b) Thực hiện nghiêm túc đánh giá học sinh tiểu học
Thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT đối lớp 1, 2, 3; theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GDĐT đối với lớp 4,5.
Riêng đối với môn Tin học và Công nghệ thực hiện tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá như hai môn học độc lập theo Chương trình GDPT môn Tin học và Chương trình GDPT môn Công nghệ (Bộ GDĐT sẽ điều chỉnh mẫu học bạ và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 phù hợp với việc ghi nhận kết quả đánh giá hai môn học này).
Thực hiện nghiêm túc việc bàn giao kết quả giáo dục cuối năm học, tổ chức khen thưởng đúng thực chất, đúng quy định, tránh hiện tượng khen tràn lan gây bức xúc trong dự luận xã hội. Phối hợp Trường THCS tổ chức lễ bàn giao học sinh lớp 5 trang trọng, tạo động lực cho học sinh chuẩn bị tâm lý chuyển tiếp sang cấp học mới, hướng dẫn học sinh biết chọn lọc ghi chép thay vì đọc chép như trước đây; cho học sinh tập viết vào vở kẻ ngang để dần làm quen khi học lên lớp 6
4. Phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng môn học và bồi dưỡng học sinh năng khiếu,  các cuộc giao lưu, các câu lạc bộ, sân chơi trí tuệ, … đáp ứng nhu cầu, sở thích:
Phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng: Giao quyền tự chủ cho giáo viên, động viên giáo viên chú trọng dạy học đến từng đối tượng; phối hợp với phụ huynh để kèm cặp, hướng dẫn học sinh.
Bồi dưỡng học sinh năng khiếu: Giao chỉ tiêu cho từng giáo viên, khuyến khích học sinh tham gia các sân chơi trực tiếp (TTT, HKPĐ, Olympic tiếng anh) và trực tuyến.
5. Thực hiện GD đối với HS khuyết tật hòa nhập, HS có hoàn cảnh khó khăn:
Nhà trường có 5 học sinh khuyến tật học hòa nhập.
Bảo đảm các điều kiện để trẻ em khuyết tật được tiếp cận với giáo dục, tăng cường giáo dục hòa nhập. Phối hợp với Cha mẹ học sinh để tra đổi chia sẻ, giúp đỡ học sinh kêu gọi sự hồ trợ từ các nhà hảo tâm, các cơ quan đóng trên địa bàn nhận bảo trợ cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đầu năm học, các dịp lễ tết để các em vươn lên trong học tập. Thực hiên tốt các chế độ hỗ trợ, chi trả kịp thời cho các em.
6. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học.
6.1. Dạy học ngoại ngữ
 Dạy học tiếng Anh cho HS toàn trường Chương trình I-Lear Smart Start.
Khối 1,2: Tự chọn 2 tiết/tuần; tăng cường 2 tiết/tuần.
Khối 3: Bắt buộc 4 tiết; tăng cường 2 tiết Tiếng anh Toán.
Khối 4,5: Tự chọn 4 tiết/tuần; phấn đấu tăng cường 1-2 tiết/tuần.
- Động viên khuyến khích học sinh tham gia các sân chơi, giao lưu bằng tiếng anh. Khối 5 có ít nhất 1 học sinh tham gia sân chơi do đài TH Nghệ An tổ chức, Khối 3,4 có HS tham gia Olympic các cấp. 100% khối lớp tham gia thi IOE qua mạng Internet…
-Phối hợp với các trung tâm có uy tín được SGD thẩm định dạy TC.
6.2. Dạy học tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học
Khối 1,2,4: 1 tiết/tuần theo hình thức tự chọn. (Khối 1 từ học kì 2)
Khối 3: Môn Tin học và công nghệ: Băt buộc 2 tiết/tuần
Khối 5: Tự chọn 2 tiết/tuần.
7. Công tác tài chính:
- Thực hiện tốt kế hoạch tài chính năm 2022.
-Cam kết thu chi đúng quy định, tích cực chuyển đổi số, tuyệt đối không tọa chi tiền mặt tại trường.
8. Đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thực hiện Chương trình GDPT cấp tiểu học, công nhận lại trường chuẩn quốc gia và KĐCL.
- Tiếp tục tham mưu với UBND xã để xây dựng thêm các phòng học và phòng chức năng để đảm bảo 1 lớp/phòng tạo đk thuận lợi cho tổ chức dạy học 2 buổi/ngày
- Sử dụng, phát huy tối đa CSVC hiện có, Tập trung huy động nguồn lực mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1,2,3 theo quy định và 1 số trang thiết bị cần thiết tối thiểu dùng chung.
9. Các hoạt động GD khác:
* Công tác y tế trường học
- Tuyên truyền sâu rộng trong các bậc phụ huynh nắm được chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là tham gia bảo hiểm y tế học sinh.
  - Vận động HS tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%;
* Lao động, vệ sinh; xây dựng cảnh quan môi trường
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào xây dụng trường học thân thiện, học sinh tích cực và Trường học đẹp.
- Xây dựng các mô hình không gian xanh trong phạm vi sân trường, lớp học ở các khối lớp.
-  Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức các hoạt động lao động phù hợp lứa tuổi nhăm góp phần bảo vệ môi trường.
- Phát động phong trào trồng cây xanh trong và ngoài nhà trường.
*Phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; Phòng chống xâm hại, bạo lực học đường; ATGT
Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý; phối hợp với các tổ chức Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên; Hội phụ huynh để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Làm tốt công tác tuyên truyền như biên soạn các nội dung cần phổ biến, tìm hiểu, hoạt động thành tài liệu, tờ rơi để tuyên truyền, phổ biến đến học sinh và phụ huynh;  đồng thời làm tài liệu để giáo viên hướng dẫn học sinh trong học tập và sinh hoạt.
Dạy bơi cho học sinh lớp 1 theo chương trình GDTC từ chọn và ngoài giờ cho các HS theo đăng kí tự nguyện của phụ huynh.
-Phòng chống dịch bệnh; tệ nạn xã hội:
Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng tránh, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh Covid-19.Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trường học, lớp học; vệ sinh cá nhân. Đeo khẩu trang và rửa tay diệt khuẩn trở thành thói quen thường xuyên của các em
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          Thực hiện theo quyết định số 65/QĐ-PCNV của Hiệu trưởng về việc phân công nhiệm vụ cụ thể năm học 2022 – 2023.
          Trên đây là báo cáo thực hiện nghị quyết năm học 2021 – 2022 và nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của trường tiểu học Diễn Hải. Rất mong sự đóng góp ý kiến của quý vị đại biểu, tập thể HĐSP nhà trường để hoàn thiện văn bản trở thành nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục đề ra.

         Nơi nhận:                

 • PGD&ĐT (Báo cáo)

 • Gmail

 • Lưu hs H1

 

HIỆU TRƯỞNG
 
 
Nguyễn Thị Hương

 
 
 
 

Nguồn tin: Nguyễn Thị Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây